Новини

Електрически котли DELUXE

Отопление с електрически котли

Проточните електрокотели Deluxe са модерен, екологичен източник на топлина, предназначен за етажно и централно отопление на малки и средни жилищни и стопански сгради.

Основните предимства на отоплението с електроенергия са най-вече: висока ефективност, екологичност, компактност и икономичност. Електрокотелът може да бъде използван във всяка система на централно или етажно (локално) отопление в директна, акумулираща или хибридна схема.

Предимства на електрическия котел?

  • По-ниска първоначална инвестиция.
  • Без риск от спиране на доставки на енергоизточника /природен газ, дървесни пелети/.
  • Комфорт и уют.
  • Лесна инсталация.
  • Компактност. Електрическите котли имат малки размери и могат да бъдат монтирани в малки помешения.
  • Няма нужда да се изгражда комин.
  • Eкологичност – по време на работа на котела не се образуват вредни емисии
  • Безшумна работа.
  • Безопасност. В електрическите котли няма открит пламък и не се използва запалимо гориво.
  • Липса на нужда от постоянно наблюдение на работата (можете да оставите котела без надзор) и честа поддръжка. Котлите на твърдо гориво например изискват постоянна грижа и почистване.

APE права връзка ДВОЙНА за многослойна тръба Ф16xФ16

8,47 лв.
Правата връзка APE за многослойна тръба с алуминиева вложка представлява двустранен адаптор за свързване на тръбите за парно. Предлагаме Ви

APE права връзка ДВОЙНА за многослойна тръба Ф20xФ20

12,10 лв.
Правата връзка APE за многослойна тръба с алуминиева вложка представлява двустранен адаптор за свързване на тръбите за парно. Предлагаме Ви

APE редуктивен тройник с адаптори Ф20хФ16хФ16

20,28 лв.
APE Тройниците за тръба с алуминиева вложка се предлагат в различни разновидности и размери. За хората, които оценяват и разчитат

APE редуктивен тройник с адаптори Ф20хФ16хФ20

20,28 лв.
APE Тройниците за тръба с алуминиева вложка се предлагат в различни разновидности и размери. За хората, които оценяват и разчитат

APE редуктивен тройник с адаптори Ф20хФ20хФ16

20,28 лв.
APE Тройниците за тръба с алуминиева вложка се предлагат в различни разновидности и размери. За хората, които оценяват и разчитат

APE тройник за тръба с алуминиева вложка Ф16хФ16хФ16

14,66 лв.
APE Тройниците за тръба с алуминиева вложка се предлагат в различни разновидности и размери. За хората, които оценяват и разчитат