Новини

Енергийна ефективност

Енергийна ефективност е термин, който в последните години чуваме доста често, но в последните два месеца темата стана болезнена за всички потребители, тъй като цените на тока, газта и горивата скочиха неимоверно.

Наше проучване сочи, че до 75% от консумираната енергия от едно домакинство се използва за отопление и охлаждане, а останалите 25% са за топла вода, електричество и уреди.

Това проучване насочи мислите ни и ни накара да създадем програма за Енергийна Ефективност от Пъмп Систем.

Днешните знания и технологии за намаляване на енергията и в същото време подобряване на комфорта на живущите, правят възможно спестяването на 70% до 90% от потреблението, необходимо за отопление и охлаждане.

Тази програма е насочена към домакинствата, които обмислят как да намалят разходите си за отопление и охлаждане и в същото време да поддържат  максимална  степен на  комфорт в своя дом.

Програмата включва три основни направления:

– Термопомпени системи за отопление и охлаждане.
– Отоплителни системи с пелетни съоръжения.
– Соларни системи за битова гореща вода.

Както вече може би сте научили, в България стартира европейска Процедура „Енергийна ефективност в МСП“.

Тук Ще ви покажем сравнение между европейската програма и Пакет Енергийна Ефективност от Пъмп Систем

Пакет Енергийна Ефективност от Пъмп Систем

Допустими кандидати и условия:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, физически лица;
 • Не се изискват документации за приключени финансови периоди.
 • Не Ви е нужна консултантска фирма.
 • Не сте обвързани с периодични проверки и дългосрочни договори.
 • Отстъпката е валидна за всички материали и продукти.
 • Имате възможността да се възползвате от Пакет Енергийна Ефективност и на изплащане.

 

Допустими разходи

– Термопомпени системи за отопление и охлаждане.
– Отоплителни системи с пелетни съоръжения.
– Соларни системи за битова гореща вода.

Финансови Параметри

Минимален размер: без минимален размер

Максимален размер: без ограничения

Процент на финансиране/отстъпка: 10%

Начален срок: 24.02.2022г.

Краен срок: 24.08.2022г

☎ +359 894 955 900

Процедура „Енергийна ефективност в МСП“

Допустими кандидати и условия:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • имат минимум 3 приключени финансови години (2018, 2019 и 2020 г.);
 • oтговарят на изискванията за микро (предприятие с персонал от 0 до 9 души), малко (предприятие с персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (предприятие с персонал от 50 до 249 души);
 • реализирали са нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

– микро предприятие ≥ 210 000 лв.
– малко предприятие ≥ 750 000 лв.
– средно предприятие ≥ 3 000 000 лв.

 • извършват основната си икономическа дейност в Сектор C „Преработваща промишленост“:

Допустими разходи

 • Закупуване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории активи.
 • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001.


Финансови Параметри

Минимален размер на помощта: 25 000 лева

Максимален размер на помощта: 150 000 лева

Процент на финансиране: 50%

Начален срок: 03.05.2022 г. 10:00 ч.

Краен срок: 23.05.2022 г. 16:30 ч.

 

Кандидатства се само по екетронен път.

При заявяване на пълен пакет, включващ закупуване, изграждане и пуск в експлоатация, на един от трите варианта, получавате 10% отстъпка от изчислената цена и гаранция до 3 години!

За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас = ☎ 0894 955 900

Партньор в кампанията за Енергийна ефективност от Пъмп Систем са Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД и Уникредит Булбанк АД.

УниКредит Кънсюмър Файненсиг ЕАД е лидер в стоковото кредитиране вече 16 години, а също така първи на местния пазар с изцяло онлайн процес за стоково кредитиране.

Кандидатствате само в 3 лесни стъпки и времето за одобрение и получаване на желаните от Вас продукти е значително намалено.

Може да закупите на изплащане всяка една от системите в програмата за Енергийна ефективност на Пъмп Систем, на равни месечни вноски съобразени с Вашите желания и възможности.

Имате възможност да подпишете договора дистанционно и да спестите време за други важни неща през деня.

Повече информация за стоковото кредитиране и за всички други продукти предлагани от УниКредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД може да намерите на www.ucfin.bg.