Новини

Избор на водна помпа

С повишаването на температурите и наближаването на летния сезон и глобалното затопляне се увеличават и проблемите с водоснабдяването . Това е голям проблем за голяма част от населението. Специален проблем с водоснабдяването възниква в среди, където водата се използва интензивно за напояване. Ако имате проблеми с водоснабдяването или транспортирането на вода, може би  е време да започнете да мислите за помпа, която ще реши вашите проблеми. За да ви помогнем в избора на помпа, която отговаря на вашите нужди, ще очертаем основните неща, на които трябва да обърнете внимание, за да направите правилния избор.

Вода – параметри

Основните неща, на които трябва да обърнете внимание, когато говорим за водни помпи за водоснабдяване, напояване и индустриални решения са:

  • Температурата на водата, защото обикновено повечето помпи са ограничени до това до каква температура може да преминава през различните видове помпи в зависимост от тяхното приложение.
  • Химическият състав също е много важен параметър, тъй като например, ако това е газирана или не газирана течност, това би повлияло значително на избора на помпата.
  • Съдържание на течността, т.е. дали има твърди частици, които биха могли да създадат допълнителни проблеми с транспортирането на водата.

Предназначение на помпата, приложение

Много важен сегмент при определянето на помпата е целта на самата помпа.

От къде ще се вземе водата, дали е кладенец, дали водата ще се взема директно от мрежата или от резервоар ?

Ако ще черпим вода от кладенец, е необходимо да знаем положението на помпата и данните на кладенеца, т.е. диаметър; дълбочина; дебит; статично водно ниво и динамично водно ниво.

Общото правило е: до 8 м дълбочина на кладенеца може да се използва самозасмукваща помпа; за по-дълбоки кладенци и сондажи е добре да се прилагат потопяеми помпи. Това е базовата информация, след осигуряването на която се преминава към избор на конкретен модел помпа.

Когато решим проблема от къде да черпим вода, трябва да знаем и къде ще се изпомпва, т.е. дали това ще бъде резервоар или за директно ползване или нещо друго, съответно ще ни трябва информация и параметри къде искаме да транспортираме водата.

Изборът на помпа се базира на консумацията на вода (дебит – Q) и необходимото налягане (напор – H). Консумацията на вода се определя от броя консуматори, свързани към системата.

Необходим дебит

В зависимост от целта на помпата трябва да се определи и дебитът. Ако помпата се използва за домашна инсталация, за дома е необходим дебит от около 2 кубически метра на час. Но ако става въпрос за жилищна сграда или запълване на басейни, резервоари и др., Дебитът трябва да е по-висок, така че когато избираме помпа, тя трябва да отговаря на нуждите и да ги покрива.

Необходимо налягане

Необходимото налягане е също толкова важно, колкото и дебитът. Ако налягането е неправилно определено и дебитът няма да задоволи нуждите. За домашно инсталиране при налягане от около 1,5 до 2 бара, то отговаря на нуждите, но ако е фонтан или дюза, налягането трябва да бъде по-високо.

Ако са налични горните параметри, изборът на помпа ще бъде правилен и комплектът ще отговаря на вашите нужди.

Препоръчително е в системата да се монтира разширителен мембранен съд Той покрива малките консумации на вода, като по този начин намалява пусковете на помпата и удължава нейния експлоатационен период.

Заповядайте в нашите магазини или ни се обадете за Ви дадем професионална консултация при закупуването на водна помпа.

Доверете се на нашия опит.