Новини, Без категория

Пакет Енергийна Ефективност

Какво предлага Пакет Енергийна Ефективност от Пъмп Систем и Евро Програма - Процедура „Енергийна ефективност в МСП“ ?

Поради многото запитвания относно предлагания Пакет Енергийна Ефективност от Пъмп Систем и Евро Програмата Процедура „Енергийна ефективност в МСП“ – в таблицата по-долу може да видите основните разлики и преимущества на пакета предлаган от Пъмп Систем

Допустими кандидати и условия:

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, физически лица;
 • Не се изискват документации за приключени финансови периоди.
 • Не Ви е нужна консултантска фирма.
 • Не сте обвързани с периодични проверки и дългосрочни договори.
 • Отстъпката е валидна за всички материали и продукти.
 • Имате възможността да се възползвате от Пакет Енергийна Ефективност и на изплащане.

Допустими кандидати и условия:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • имат минимум 3 приключени финансови години (2018, 2019 и 2020 г.);
 • oтговарят на изискванията за микро (предприятие с персонал от 0 до 9 души), малко (предприятие с персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (предприятие с персонал от 50 до 249 души);
 • реализирали са нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

– микро предприятие ≥ 210 000 лв.
– малко предприятие ≥ 750 000 лв.
– средно предприятие ≥ 3 000 000 лв.

 • извършват основната си икономическа дейност в Сектор C „Преработваща промишленост“:

Допустими разходи

– Термопомпени системи за отопление и охлаждане.

Отоплителни системи с пелетни съоръжения.

– Соларни системи за битова гореща вода.

Допустими разходи

 • Закупуване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории активи.
 • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001.
 • извършват основната си икономическа дейност в Сектор C „Преработваща промишленост“:

Финансови Параметри

Минимален размер: без минимален размер

Максимален размер: без ограничения

Процент на финансиране/отстъпка: 10%

Начален срок: 24.02.2022г.

Краен срок: 24.08.2022г

Финансови Параметри

Минимален размер на помощта: 25 000 лева

Максимален размер на помощта: 150 000 лева

Процент на финансиране: 50%

Начален срок: 03.05.2022 г. 10:00 ч.

Краен срок: 23.05.2022 г. 16:30 ч.

 

Кандидатства се само по екетронен път.

Заповядайте в нашия шоурум или ни се обадете още сега за да се възползвате от Пакет Енергийна Ефективност от Пъмп Систем.