Новини

Потопяемата помпа WILO – REXA MINI 3

Ново поколение дренажни помпи WILO REXA MINI

Надеждната помпа за замърсени и отпадни води за отводняване на домове и отвеждане на подпочвени води.

Потопяема помпа за отпадни и дренажни води със съдържание на твърди частици с максимален диаметър до 40 мм. Предназначена е за отводняване на битови отпадни води, строителни изкопи, индустриални води, за пречистване на отпадни води и за селскостопански нужди.

Потопяемата помпа WILO – REXA MINI 3 се отличава с добра ефективност и висока експлоатационна безопасност, което се дължи на оптимизираната хидравлика. Монтажа в тесни дренажни изкопи е доста лесен благодарение на компактния дизайн с интегриран кондензатор, ниското тегло и наличието на фланец с резба. Водната помпа е с допустимо приложение при отводняване в различни приложения благодарение на устойчивото на корозия работно колело.

Помпата за вода има бърза поддръжка осигурена от директния достъп до уплътнителната камера и до корпуса. Представлява надеждна помпа за замърсени и отпадни води подходяща за отводняване на домове и отвеждане на подпочвени води. Wilo-Rexa MINI3 е идеалната стандартна потопяема канализационна помпа за транспортиране на отпадни води и нефекални отпадъчни води съгласно DIN EN 12050-2, както и за отводняване на домове и обработваеми земи. Използва се гъвкаво, както при стационарен, така и при мобилен мокър монтаж. Оптимизираната хидравлика предлага надеждност за универсално приложение при най-различни работни флуиди.

Технически характеристики

  • Захранване от мрежата: 1~ 230 V, 50 Hz или 3~ 400 V, 50 Hz
  • Режим на работа Потопена: S1
  • Режим на работа Непотопена: S3 15%
  • Степен на защита: IP68
  • Клас на изолация: F
  • Температура на флуида: 3 … 40 °C
  • Свободен сферичен проход: 40 mm