Новини

Задължителна регистрация на водовземните съоръжения за подземни води

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НАПОМНЯ НА ФИРМИТЕ И НА ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.)

че близо месец имат всички собственици на имоти, който имат кладенци, герани, сондажи, каптирани извори ,дренажи и други водоземни съоражения за подземни води в имотите си да ги регистрират в съответната басейнова дирекция.

Крайният срок е 27 ноември 2020г., регистрацията е задължителна и няма да Ви отнеме много време.

От Басейнова дирекция напомнят, че при установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

Нужно да е да изтеглите правилния формуляр/заявление за издаване на нужното разрешително и да го подадете в съответната басейнова дирекция за вашия регион.

За регион Велико Търново посетете този адрес: http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/

Там ще откриете нужните формуляри и информация как и къде да подадете попълнения формуляр.

За останалите региони:

БД „Черноморски район“ – гр. Варна – www.bsbd.org

БД „Западнобеломорски район“ – гр. Благоевград – www.wabd.bg

БД „Източнобеломорски район“ – гр. Пловдив – www.earbd.org