Пъмп Систем извърши обновяване на отоплителна система на твърдо гориво от отворена на затворена система и доставка, монтаж и пуск на пелетна камина BURNiT Advant 18 kW.

Related projects