Пъмп Систем изгради площадков водопровод и канализация за строящият се етнографски комплекс в непосредствена близост до рибарското селище Ченгене скеле, гр Бургас.

Related projects