Пъмп Систем достави оборудване за чилърното отделение на новоизградения Завод 3 на Екстрапак ООД.

Помпеното оборудване включва 6 бр. циркулационни помпи до 22kW със сух ротор, както и арматура.

Related projects