Изграден захранващ водопровод за включване към централната водопроводна мрежа за частен имот в гр. Дебелец.

Дължина на изградения водопровод – 200 метра.
Доставка и монтаж на ПЕ тръба 90 челна заварка
Доставка и монтаж на два спирателни крана DN 80 с охранителна гарнитура.
Монтиран пожарен хидрант.
Положена детекторна и сигнална лента.