Пъмп Систем изгради система капково напояване за 2000 дръвчета.

Благодарим за доверието на фирма ФИДУС- ПЛАНТ “ ООД – гр. Павликени!