Монтаж на пелетна камина BURNiT и преправяне на съществуваща отоплителна инсталация от отворена система на твърдо гориво на затворена система под налягане с пелетно съоръжение.

Related projects