В гр. Полски Тръмбеш се намира един от най-големите заводи за производство на олио в България, собственост на Олива АД. За сигурността на новоизградените силози към него, Пъмп Систем комплектова и достави противопожарна помпена система, и извърши шеф монтаж на обекта. Помпеният блок включва три помпи Wilo, серия Helix V и една жокей помпа, също с марката Wilo.