Пъмп Систем извърши доставка и монтаж на пелетна камина BURNiT Advant 18 kW, окомплектовани панелни радиатори, алуминиева лира и бойлер със серпентина за нуждите на вече съществуваща отоплителна инсталация, която бе преправена от отворена на затворена система.

Related projects