Референтният обект е двуетажна къща, за която е изградена подова инсталация за отопление с термопомпа въздух-вода/етап 2/. Термопомпата въздух-вода е система, която използва въздуха като източник на топлина и го преобразува в топлинна енергия за отопление на водата, която се разпределя чрез подовата инсталация в цялата къща.

Основни характеристики на референтния обект от етап 1:

  1. Подова инсталация: Топлата вода се разпределя чрез система от тръби под подовете на всички етажи на къщата. Така се осигурява равномерно разпределение на топлината в помещенията и комфорт във всички стаи.
  2. Енергийна ефективност: Термопомпата въздух-вода е енергоспестяваща технология, която използва околната въздушна топлина, като не изисква използване на горива, както е при класическите отоплителни системи.
  3. Екологичност: Този вид отопление не вреди на околната среда, тъй като не произвежда замърсяващи емисии и въглеродни отпадъци.
  4. Удобство и естетика: Подовата инсталация осигурява равномерно отопление в помещенията, като няма необходимост от радиатори или други видими отоплителни тела, което подобрява естетиката на интериора.