Пъмп Систем извършва проектиране и изгражданена ОВК инсталации.

В момента виждате снимки от Етап 3 за частен обект/къща на 2 етажа/ в който ще се изгради отоплителна инсталация с пелетно съоръжение – котел

Етап 1 – Извършване на оглед
Етап 2 – Изготвяне на оферта
Етап 3 – Полагане на тръби и колекторна кутия за нуждите на отоплителната инсталация
Етап 4 – Монтиране на пелетен котел, лири и радиатори.
Етап 5 – Пълнене на системата