Пъмп Систем изгради поливна система в частен двор с разпръсквачи Hunter и MP Rotaror дюзи и програматор Hunter с WiFi управление.

Запознайте се с етапите и стъпките при изграждане на поливна система от нас.

Етап 1
Позвъняване от клиент със запитване за изграждане на поливна система.
Етап 2
Посещение при клиента. Оглед и измервания на площа.
Етап 3
Размерите се въвеждат в специализиран софтуер, които конфигурира поливната система с правилните разпръсквачи, програматор и датчици.
Етап 4
Изпращане на оферта към клиента
Етап 5
При одобрение на офертата се договаря дата за изкопно-монтажни дейности, инсталация и настройка и всичко това за 1 работен ден, когато площа е до 500 кв.м.

  • Използвана техника при подготовка на терена:
    Каналокопач GF800
  • Полагане на тръби, кабели, клапани и разпръсквачи.
  • Пълнене на системата, тест и проверка
  • Монтиране на програматор, тест и проверка на цялото трасе.
  • Покриване на тръбните канали.
  • Настройка на разпръсквачи.
  • Настройка на програматор.