Пъмп Систем изгради автоматизирана поливна система за частен имот в гр. Лясковец.

Системата е изградена с продуктите на американската фирма HUNTER.

За нуждите на тази автоматизирана система са използвани: