Пъмп Систем изгради автоматизирана подземна поливна система с продуктите на HUNTER за логистична база в с. Поликраище.

За захранване на поливната система, Пъмп Систем достави, инсталира и пусна в
експлоатация потопяем хидрофор DAB за водоснабдяване и хидрофорна система с марката WILO.