Pump System извърши доставка и шеф монтаж на хоризонтална многостъпална помпа за помпената станция, захранваща село Арбанаси, обл. В. Търново.

Related projects