Пъмп Систем извърши ремонт и профилактика на съществуваща поливна система на община Павликени в гр. Павликени.

Поливната система се сдоби с нови разпръсквачи и програматори на марката HUNTER.

Благодарим за доверието на община Павликени.

Подобни Референтни Обекти