Пъмп Систем извърши изграждане и монтиране на тръбен път ф160 /челно заваряване/ за захранване на водна кула за нуждите на свинекомплекса.

Монтаж на водомер, филтър, възвратна клапа и спирателни кранове.