Пречистване на водата

Пречистване на питейна вода – защо и нужно ли е?

Различавате ли коя чаша е със замърсена вода ? Не можете да направите разлика ? Това се случва защото вредните съединения които замърсяват водата са невидими, така че не знаете, че те се намират във водата, която консумирате!

Питейна вода от чешмата! Защо филтрирана вода?

Въпреки че водата от обществената система за водоснабдяване в точката на влизане в нея е питейна в повечето случаи достига до точката на консумация, у дома, със силен вкус и миризма на хлор, и често пълна с пясък, ръжда и други утайки.

Неподходящото състояние на остарялата тръбопроводна система и веществата с които водата се дезинфекцира в обществените системи за водоснабдяване създават дискомфорт и недоверие, когато я консумираме.

Още повече, когато използваме водата извлечена от кладенец, здравето ни е застрашено. Това е необработена и ненаблюдавана вода по отношение на съдържанието и обичайно съдържа несъответстващо количество от съдържащите се елементи, някои токсични за организма.

За да се избегнат тези възможни опасности, повечето от нас са избрали да използват бутилирана вода с всичките й недостатъци:

  • Замърсяване. Ежегодно, 4-членно семейство, което често консумират бутилирана вода, изхвърлят най-малко 1000 пластмасови бутилки, повечето от които на сметищата или директно в природата. Само малка част от тях се рециклират и трансформират в други продукти. PET е високо устойчив материал, който издържа около 700-800 години и започва да се разгражда и разлага напълно едва след около 1000 години.

 

  • Опасна за здравето. Начинът на транспортиране и съхранение на бутилираната вода може да окаже негативно влияние върху качеството на водата. Бутилираната вода в PETs, незащитена от пряка слънчева светлина или съхранявана в близост до източник на топлина, може да стане опасна за здравето, а пластмасата освобождава серия от токсични съединения във вода.

 

  • Високи разходи. Бутилираната вода е най-скъпият продукт, който купуваме, бидейки близо 1000 пъти по-скъпа от водата от чешмата.

 

  • Усилие. Пренасяте близо 2 тона вода от магазина вкъщи за една година.

К̲а̲к̲в̲о̲ ̲е̲ ̲ф̲и̲л̲т̲р̲и̲р̲а̲н̲а̲т̲а̲ ̲в̲о̲д̲а̲ ̲?̲

Понастоящем имаме възможността да имаме, безпроблемно минерална и безопасна вода от чешмата у дома. В зависимост от проблемите с които се сблъскваме, можем да избираме от прости системи за филтриране и пречистване, които задържат от питейната вода твърди суспензии или утаечни материи, като ръжда и пясък, до сложни системи, които елиминират или неутрализират вируси и бактерии, но също други опасни съединения за здравето.

Друга категория са антиваровиковите системи, които предпазват от варовикови отлагания. Домакинските уреди, които използват вода, ще имат по-дълъг живот и оптимална консумация на енергия. Санитарните материали ще останат лъскави и приятни на вид.

  • Безопасност на качеството на водата, която консумиратe

Системите и филтрите на AquaPur, избрани въз основа на проблемите, докладвани в бюлетините за анализ на питейна вода, придават на водата естествени характеристики. Системите са лесни за монтиране и поддръжка.

  • Спестяване

Цената на филтрираната вода е значително намалена в сравнение с бутилираната вода, като инвестицията е със скорошна възвражтаемост.

  • Здраве и екология

По-чиста природа без пластмасови бутилки.