Пречистване на водата

Пречиствателни станции за битови отпадни води

Пречиствателните станции за битови отпадни води с марката Valrom предлагани от Пъмп Систем, използват иновативен принцип на действие, наречен аеробна ферментация с фино впръскване на въздух с мехурчета и рециркулация на утайката. Този метод осигурява ефективно почистване на отпадните води, като активира последователно утаяването на органичните замърсители.

Принцип на действие:

  1. Аеробна ферментация: Пречиствателните станции използват аеробни процеси, които се извършват при наличие на кислород. Този метод позволява бързо и ефективно разграждане на органичните вещества, присъстващи в битовите отпадни води.
  2. Фино впръскване на въздух с мехурчета: Процесът на аеробна ферментация се подпомага чрез внесен въздух с мехурчета във водата. Това увеличава повърхността за контакт между кислорода и замърсителите, което ускорява разграждането им.
  3. Рециркулация на утайката: В пречиствателните станции на Valrom се прилага рециркулация на утайката. Това означава, че част от обработената вода се връща обратно в процеса. Този метод увеличава ефективността на почистването, като стимулира дейността на микроорганизмите, отговорни за разграждането на замърсителите.

Основни предимства:

  1. Висока ефективност на пречистване: Пренаситените с кислород мехурчета подпомагат бързото и ефективно премахване на органичните замърсители от битовите отпадни води.
  2. Енергийна ефективност: Аеробната ферментация и рециркулацията на утайката допринасят за оптимизирането на енергопотреблението на станцията.
  3. Намалени операционни разходи: За разлика от някои други методи за пречистване на отпадни води, този подход не изисква значителни количества химикали, което намалява операционните разходи.
  4. Компактен дизайн: Пречиствателните станции на Valrom са проектирани да бъдат компактни и прости за поддръжка, което улеснява инсталацията и експлоатацията им.
  5. Екологично чисто решение: Системата използва естествени процеси на разграждане, което води до по-малко неблагоприятни екологични последици.

Valrom е водещ производител на иновативни пречиствателни станции и технологии за битови отпадни води. Техните продукти, предлагани от Пъмп Систем, се отличават с висока ефективност и са подходящи за различни обекти, от домове до обществени сгради и индустриални обекти. Техните решения допринасят за подобряване на качеството на околната среда и водоподаването, като осигуряват чиста и безопасна вода за рециркулация или отпускане в природата.