Осигуряването на безвредна и качествена питейна вода е най-важното условие за запазване живота на хората. Изборът на технология за получаване на качествена питейна вода зависи от физикохимичния и микрибиологичния състав на природната вода, определен от климатичните и хидродинамичните условия, от характера на водната растителност. Пречиствателните системи за питейна вода осигуряват санитарната защита на населението и изискваното качество на питейната вода.

Показване на 6 резултата

Система за обратна осмоза AquaPUR с минерализатор, помпа, 6 степени на обработка на водата, 2-4,5 бара

705.06 лв.
  • EURO: €360.50
Станция за обратна осмоза AQUAPUR с минерализация и помпа Тази система за обратна осмоза изисква минимално налягане от 2 бара,

Система за ултра филтриране PUR 4 UF 11″ + Батерия

405.54 лв.
  • EURO: €207.35
Филтър за питейна вода в 4 степени с ултрафилтрация Aquapur PUR 4 UF 11″ Ултрафилтрационната система Aquapur PUR 4 UF

Система за филтриране AquaPUR PUR3, 10″, 2-4 бара

251.98 лв.
  • EURO: €128.84
Филтър за питейна вода в 3 степени Aquapur PUR 3 Филтриращата система PUR3 е част от оборудването, предназначено за филтриране

Система за филтриране на питейна вода AquaPUR PUR2 10″

184.30 лв.
  • EURO: €94.23
AquaPUR PUR2 10″ Системата се използва за пречистване на чиста вода и вода от обществени водопроводни мрежи: Първият етап на