Осигуряването на безвредна и качествена питейна вода е най-важното условие за запазване живота на хората. Изборът на технология за получаване на качествена питейна вода зависи от физикохимичния и микрибиологичния състав на природната вода, определен от климатичните и хидродинамичните условия, от характера на водната растителност. Пречиствателните системи за питейна вода осигуряват санитарната защита на населението и изискваното качество на питейната вода.

Показване на 2 резултата

Система за обратна осмоза aquaPUR

441.00 лв.
  • EURO: €225.48
Станция за обратна осмоза AQUAPUR с минерализация Станцията за обратна осмоза се препоръчва да се използва за филтриране на водата

Система за обратна осмоза aquaPUR с помпа

574.00 лв.
  • EURO: €293.49
Станция за обратна осмоза AQUAPUR с минерализация и помпа Тази система за обратна осмоза изисква минимално налягане от 2 бара,