ADVANT - с водна риза

Пелетнa каминa BURNiT Advant 13kW

2,770.00 лв.

ADVANT - с водна риза

Пелетнa каминa BURNiT Advant 18kW

2,820.00 лв.

ADVANT - с водна риза

Пелетнa каминa BURNiT Advant 25kW

2,970.00 лв.

COMFORT - с водна риза

Пелетнa каминa BURNiT Comfort 13kW

2,440.00 лв.

COMFORT - с водна риза

Пелетнa каминa BURNiT Comfort 18kW

2,520.00 лв.

COMFORT - с водна риза

Пелетнa каминa BURNiT Comfort 25kW

2,640.00 лв.

VISION - с водна риза

ПЕЛЕТНA КАМИНA BURNIT VISION 13kW

3,185.50 лв.

VISION - с водна риза

ПЕЛЕТНA КАМИНA BURNIT VISION 18kW

3,243.00 лв.

VISION - с водна риза

ПЕЛЕТНA КАМИНA BURNIT VISION 25kW

3,415.50 лв.

AMBIENT - с въздушна циркулация

Пелетна камина BURNiT AMBIENT 10kW

1,860.00 лв.

AMBIENT - с въздушна циркулация

Пелетна камина BURNiT AMBIENT 8kW

1,670.00 лв.