Поцинковани тръби и фитинги

Холендър нипел с вътрешна резба – плосък

5.09 лв.106.10 лв.

Поцинковани тръби и фитинги

Тройник

1.30 лв.93.74 лв.

Поцинковани тръби и фитинги

Муфа намалител

1.87 лв.91.92 лв.

Поцинковани тръби и фитинги

Коляно 90

1.08 лв.72.00 лв.

Поцинковани тръби и фитинги

Коляно мъжко женско

1.10 лв.68.11 лв.

Поцинковани тръби и фитинги

Муфа

1.03 лв.63.50 лв.

Поцинковани тръби и фитинги

Тройник редуктивен

2.81 лв.62.11 лв.

Поцинковани тръби и фитинги

Холендър нипел – конусен

5.52 лв.40.27 лв.

Поцинковани тръби и фитинги

Дъга 90 вътрешна резба

3.26 лв.39.10 лв.

Поцинковани тръби и фитинги

Холендър нипел – плосък

4.94 лв.39.07 лв.

Поцинковани тръби и фитинги

Редуктив ВРН

1.20 лв.36.17 лв.

Поцинковани тръби и фитинги

Кръстач

5.18 лв.35.64 лв.