Референтни обекти

Булармас ЕООД

За подновяването и доизграждането на цялата ВиК инсталация на територията обекта BULARMAS LTD се довери на Пъмп Систем.
Работата по обекта включва:
– Изграждането на ВиК инсталация и охладителна система в галваничния цех на завода;
– изграждане на санитарни възли във всички цехове и административни сгради;
– монтаж на соларна инсталация;
– пуск и настройка на помпите, водозахранващи инсталациите и охладителната система.

За ВиК и соларната инсталация, както и охладителната система бяха използвани тръби и фитинги на утвърденият чешки производител Ekoplastik,а помпите, захранващи инсталациите са Wilo.