Референтни обекти

Екстрапак ООД

Пъмп Систем достави и изгради оборудване за чилърното отделение на новоизградения Завод 3 на Екстрапак ООД.

Помпеното оборудване включва 6 бр. циркулационни помпи до 22kW със сух ротор, както и арматура.