Референтни обекти

Изграждане на ВиК шахта при сондажен кладенец

Pump System изгради и оборудва ВиК шахта при сондажен кладенец в с. Саласука с цел алтернативно водоснабдяване.
Шахтата е оборудвана с ВиК система, тъй като в селото не достига достатъчно налягане от националната водопроводна мрежа.

Оборудването включва:

Сондажна помпа
Разширителен съд
Резервоар за питейна вода 500л
Електроноо управление
Бустер помпа с интелигентно управление
Дренажна помпа
Ел. табло за управление на системата
Системата е предназначена за напълно автоматизираното водоснабдяване запокриване на нуждите на домакинството.

В галерията по-долу, може да видите различните етапи и компоненти на изграждането: