Услуги

Пъмп Систем – Независима система за водоснабдяване

Пъмп Систем ООД е официален представител на немската компания лидер за помпено оборудване Wilo. От 2019 година ние сме официален сервиз на Wilo за северна България!

Ние от Пъмп Систем сме готови да дадем решение за къщи без достъп до централно водоснабдяване или населени места където има режим на водоподаването и/или ниско налягане.

Какво трябва да знаем и предприемем при избора на автономно водоснабдяване ?

PS Стъпка 1

Проучване – Планиране – Проектиране – Сондажен отвор

За да се определят местата за сондажен отвор от който да черпим вода. Ние от Пъмп Систем разполагаме със специалисти и техника за извършване на сондажни отвори.

Първата стъпка е да се определят местата за пробиване на сондажен отвор за вода, който да се превърне в източник за снабяване с вода. Извършване на пресмятане на дълбочина, диаметър, укрепване и инсталиране на филтри. При правилно извършен сондаж и правилно му окрепване с цел превенция от промяна на диаметъра му и предотвратяване влиянеието на земните маси върху инсталацията трябва да се спазва режим на профилактика и предотвратяване на претоварване/превишаване дебита на сондажа.

При наличие на сондажен отвор е необдохимо да знаете, че за да изполвате подземните води се изисква разрешение от сътветните органи.

При извършено проучване и проектиране може да се прогнозира обемът на водата, който ще се получава от сондажния отвор – това е най-важната стъпка, защото тя ще определи обема вода за литър на час.Част от вилите, къщи за гости или почивни бази разполагат и с плувни басейни, напоителна система и няколко санитарни възли. Когато дебита на водоснабдяване от сондажния отвор е недостатъчно за
нужните цели се предивжда система за събиране на чиста и свежа вода.

Какво ще ви струва за работата за пробиването на сондажен отвор?
Цената е в зависимост от вида на почвата – по-твърда почва – повече износване на изкопаващите земята инструменти.

PS Стъпка 2

Помпи

След приключване на сондажния отвор и постигнати нужните хидродинамични характеристики, трябва да изберем правилната помпа за вашите нужди. Помпите Wilo, предназначени за индивидуално водоснабдяване, могат да бъдат разделени в две големи групи: повърхностни и потопяеми. Повърхностните помпи се монтират извън сондажния отвор и се съединяват с него чрез тръбопровод.

Потопяемите се монтират непосредствено в сондажния отвор(кладенец).

Главният фактор при избора на помпа е дълбочината и характерът на водоизточника. Общото правило е: до дълбочина 8 м може да се използва повърхностна помпа, за по-дълбоки кладенци и сондажни отвори – потопяеми.

След като се определи типът помпа, трябва да се пресметне какъв ще бъде максималният разход (количеството необходима вода) за вашата водоснабдителна система. Това зависи от броя на разпределителните точки на водопровода (душ, мивка, тоалетна, поливна система и др.).
Доколкото водата винаги съдържа някакви твърди примеси със силно абразивни свойства, желателно е помпата да бъде направена от висококачествена неръждаема стомана и съвременни композитни материали.

Важен момент при подбора на помпа е избирането на мембранния казан/котел. Основното му предназначение е да обезпечи нормална работа на помпата в автоматичен режим. Това означава, че утечките в системата и малкият разход на вода няма да водят до много често включване на агрегата.

Основният проблем при експлоатацията на дълбочинни помпи е относителната им чувствителност към спад на напрежението, което на някои места е често срещано. Затова е по-добре да се вземе агрегат с вграден стабилизатор на напрежението.

Още един критерий е съотношението цена-качество. Очевидно е, че сложният агрегат, който представляват помпите, трябва да служи повече от един ден.

Пъмп Систем като представител за помпи Wilo и единствения оторизиран сервиз на помпи Wilo за северна България, предлагаме високо качество на конкурентни цени.