Пъмп Систем ООД успешно интегрира и изпълнява в своята работа, международните стандарти:

  • Система за управление на качеството. БДС EN ISO 9001:2015
    Quality management systems. ISO 9001:2015
  • Системи за управление по отношение на околната среда. БДС EN ISO 14001:2015
    Environmental management systems. ISO 14001:2015
  • Системи за управление на здравето и безопасността при работа. БДС ISO 45001:2018
    Occupational health and safety management systems